CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD SÀI GÒN
HUD SAI GON HOUSING AND URBAN INVESTMENT AND DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY

Tin tức mới nhất

THÔNG BÁO THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD SÀI GÒN

THÔNG BÁO THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD SÀI GÒN

20/06/2023

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD Sài Gòn

Về HUD Sài Gòn

Giới thiệu
Giới thiệu

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD Sài Gòn tiền thân là Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị số 9 (HUD9), là một đơn vị thành viên của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (Tổng công ty HUD) được thành lập vào ngày 21/06/2007, hoạt động theo mô hình công ty cổ phần trong đó Tổng công ty HUD chiếm cổ phần chi phối. Phạm vi địa bàn hoạt động chủ yếu của Công ty là tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận thuộc khu vực miền Nam. Đến tháng 05/2015, với mục đích phục vụ chiến lược phát triển thương hiệu của Công ty tại khu vực phía Nam, Công ty đã trình Đại hội đồng cổ đông đổi tên thành Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD Sài Gòn (Công ty HUD Sài Gòn).

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD Sài Gòn là một đơn vị có định hướng kinh doanh đa ngành, các lĩnh vực hoạt động chính là:

  • Đầu tư phát triển nhà và đô thị
  • Thi công xây lắp
  • Tư vấn quản lý dự án
Xem chi tiết

Dự án của HUD Sài Gòn