THÔNG TIN DỰ ÁN

Tên dự án và số hợp đồng

Nhà máy sản xuất chỉ sợi Cao Su

Hợp đồng cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình số 14/HĐ-SADO

Địa điểm

Đồng Nai

Giá hợp đồng

18.674.657.000 VNĐ

Ngày khởi công

24/11/2014

Ngày hoàn thành

08/12/2015

Tên chủ đầu tư

Công ty CP Chỉ Sợi Cao Su V.R.G Sa Do

Địa chỉ

Lô K5, K6, K7 đường N9A, KCN Dầu Giây, xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại/fax

Tell: 0613 772 353

QUY MÔ DỰ ÁN

1. Loại , cấp công trình

Công trình điện công nghiệp

2. Về giá trị

18.674.657.000 VNĐ

3. Về quy mô thực hiện

Phạm vi thực hiện của nhà thầu HUD9:

  •  Hệ thống điện động lực
  • Hệ thống điện chiếu sáng
  • Hệ thống điện nhẹ
  • Hệ thống ĐHKK .
  • Hệ thống Camera và Cộng Nghệ .

4. Về độ phức tạp và điều kiện thi công

Đây là công trình Nhà xưởng sản xuất yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật và thẩm mỹ rất cao, bên cạnh đó công tác quản lý và triển khai dự án phải chuyên nghiệp mới đáp ứng được yêu cầu về tiến độ và chất lượng dự án..

5. Các đặc tính khác

Tổng thầu thi công hệ thống Cơ điện : Công ty CP HUD9:

Một số hình ảnh dự án