Gói thầu II.17: Thi công phần thô khoàn thiện mặt ngoài 24 căn thuộc Lô II.17,

Dự án Nhóm nhà số 4, Khu đô thị mới Đông Tăng Long, Q9, TP. HCM.