THÔNG TIN DỰ ÁN

Tên dự án và số hợp đồng

Nhà xưởng Cerobo

Hợp đồng kinh tế số 06/HĐTP/PT-NT/2012

Địa điểm

KCN Kim Huy, Bình Dương

Giá hợp đồng

8.580.000.000VND

Ngày khởi công

18/02/2012

Ngày hoàn thành

20/06/2012

Tên chủ đầu tư

Công ty CP Xây dựng Phước Thành

Địa chỉ

21 đường 24 KDC Himlam Bình Hưng, Bình Chánh, TP.HCM

Điện thoại/fax

ĐT: 08-5431833130             Fax: 08-54318332

QUY MÔ DỰ ÁN

1. Loại , cấp công trình

Công trình điện công nghiệp

2. Về giá trị

8.580.000.000VND

3. Về quy mô thực hiện

Phạm vi thực hiện của nhà thầu  HUD9 :

  • Hệ thống điện.
  • Hệ thống cấp thoát nước

4. Về độ phức tạp và điều kiện thi công

Đây là công trình Nhà máy sản xuất yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật và thẩm mỹ rất cao, bên cạnh đó công tác quản lý và triển khai dự án phải chuyên nghiệp mới đáp ứng được yêu cầu về tiến độ và chất lượng dự án..

5. Các đặc tính khác

  • Tổng thầu xây dựng : Công ty Cp Xây Dựng Phước Thành
  • Tổng thầu thi công điện : Công ty CP HUD9

Một số hình ảnh dự án