Các gói thầu thi công: San nền, Thoát nước mưa, Thoát nước thải, Cấp nước, Điện Trung hạ thế, Trạm biến áp, Đường giao thông.

Khu đô thị mới Đông Tăng long, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh.