THÁNG AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2024

    Thực hiện Tháng an toàn, vệ sinh lao động năm 2024, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD Sài Gòn đã ban hành kế hoạch và triển khai đến toàn thể Cán bộ, nhân viên Công ty, các Phòng/Ban và Đội xây dựng để thực hiện.