1. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD Sài Gòn
  2. Địa điểm: Phường Mỹ Phước, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang.
  3. Quy mô dự án: 9,9 ha.
  4. Tổng mức đầu tư: 339 tỷ.
  5. Tiến độ thực hiện: 2011 - 2014 (đến năm 2014 dự án tạm dừng, tỉnh An Giang tiếp nhận dự án).