HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2024

    Ngày 31/5/2024 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD Sài Gòn tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024.

    Chủ trì hội nghị có ông Trần Quang Dương - Giám đốc và ông Đinh Trung Thành - Chủ tịch Công đoàn, cùng toàn thể cán bộ nhân viên và người lao động Công ty.