Địa điểm tổ chức tại Hội trường Lầu 2 - Toà nhà HUD BUILDING, số 159 Điện Biên Phủ, Phường 15, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM. Đại hội hân hạnh đón tiếp các đại biểu là ông Nghiêm Văn Bang - Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (Tổng công ty), Trưởng Ban Tổ chức nhân sự, Kế toán trưởng Tổng công ty cùng các quan khách và tất cả các cổ đông của Công ty HUD Sài Gòn.

Đại hội có sự tham dự của 10 cổ đông, đại diện cho 4.393.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 94,47% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Tại đại hội các cổ đông đã phê chuẩn thông qua nhiều nội dung quan trọng như: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, báo cáo kiểm toán năm 2018, bổ sung sửa đổi Điều lệ công ty, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2018-2023 và các nội dung khác.

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

(Từ trái qua: Ông Lâm Thanh Nghị, ông Nguyễn Đình Chân, ông Trần Anh Tuấn)

Tại Đại hội, Chủ tịch HĐQT Công ty HUD Sài Gòn - Ông Nguyễn Đình Chân đã báo cáo với cổ đông về hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019. Trong năm vừa qua, dưới sự chỉ đạo HĐQT, Công ty đã đạt được một số thành quả nhất định.

Ông Nguyễn Đình Chân - Chủ toạ, Chủ tịch HĐQT báo cáo trước Đại hội

Trong năm 2019, HĐQT chủ trương điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty với tinh thần thận trọng, chắc chắn, đoàn kết, quyết tâm cao hoàn thành kế hoạch đã đề ra.

Về hoạt động sản xuất, kinh doanh, năm 2018 Công ty đã đạt được kết quả với doanh thu 56,69 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1,77 tỷ đồng, chia cổ tức là 3%/ vốn điều lệ. Năm 2019, Công ty HUD Sài Gòn đặt mục tiêu kế hoạch: doanh thu đạt 79,54 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 4,15 tỷ đồng và tỷ lệ chia cổ tức là 5%.

Các cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông đã thông qua tất cả các nội dung xin ý kiến với tỷ lệ đạt trên 99% cổ phiếu có quyền biểu quyết. Bên cạnh đó, Đại hội cũng bỏ phiếu thống nhất cao thông qua việc miễn nhiệm ông Phan Văn Dữ - thành viên HĐQT và bầu ông Bùi Trọng Văn - Phó Giám đốc Công ty thay thế ông Phan Văn Dữ tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.

Tặng hoa cho ông Phan Văn Dữ - thành viên thôi tham gia HĐQT

Ông Bùi Trọng Văn (chính giữa) - tân thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt Đại hội

Thay mặt Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị, cổ đông lớn nhất của Công ty, ông Nghiêm Văn Bang - Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty đã có những ý kiến phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Đồng chí nhấn mạnh Hội đồng quản trị cùng Ban điều hành Công ty cần phải quyết tâm, nỗ lực hoàn thành kế hoạch đã đặt ra, khắc phục hoàn thiện những hạn chế, yếu kém của năm 2018, nâng cao tinh thần đoàn kết, dám nghĩ dám làm đưa doanh nghiệp ngày càng phát triển.

Ông Nghiêm Văn Bang - Đại diện lãnh đạo TCT phát biểu tại Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD Sài Gòn đã diễn ra thành công tốt đẹp và kết thúc vào lúc 11 giờ cùng ngày.