CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD SÀI GÒN
HUD SAI GON HOUSING AND URBAN INVESTMENT AND DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY

Hội đồng quản trị & Ban giám đốc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

Ông Nguyễn Đình Chân – Chủ tịch Hội đồng quản trị

 

Ông Lâm Thanh Nghị - Ủy viên Hội đồng quản trị

 

Ông Bùi Trọng Văn - Ủy viên Hội đồng quản trị

 

Ông Trần Đình Vọng - Ủy viên Hội đồng quản trị

 

Ông Trần Anh Tuấn - Ủy viên Hội đồng quản trị

 

 

BAN GIÁM ĐỐC

 

Ông Lâm Thanh Nghị - Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty

 

Ông Bùi Trọng Văn - Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty

 

Ông Nguyễn Văn Dân - Kế toán trưởng